Durant el 2022 ILERSIS ha portat a terme diverses millores per garantir l’accessibilitat al seu centre de Ramon Argilés 27 i per adaptar diversos documents de comunicació a lectura fàcil, garantint així l’accessibilitat cognitiva de tot el personal a la informació.
Les millores d’accessibilitat han consistit en la instal·lació d’una porta automàtica d’accés a les instal·lacions principals de Ramon Argilés 27 i en la col·locació d’unes rampes a les sortides d’emergència de la mateixa instal·lació, on les rampes antigues de ciment havien quedat malmeses amb el pas del temps.

També s’han portat a terme 3 millores significatives de la comunicació a l’entorn de treball i de vida de les persones amb discapacitat sensorial auditiva. D’una banda, s’ha disposat una balisa lluminosa a la màquina d’impressió digital, que complementa l’avís acústic i, per tant, millora l’autonomia de les persones amb discapacitat auditiva que la utilitzen. D’altra banda s’ha millorat la comunicació a un dels habitatges propietat de l’entitat, substituint el timbre d’accés per avisadors acústics i lluminosos amb presencia a cada estança de l’habitatge. Per últim s’ha millorat la comunicació a l’ascensor de Ramon Argilés 27, instal·lant un dispositiu electrònic que permet la comunicació amb l’exterior a través de videotrucada, garantint així la comprensió de les persones atrapades en cas d’emergència.

Totes aquestes millores s’han dut a terme amb el suport del Departament de Drets Socials.