SERVEIS DE MANTENIMENT DEL MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS

Centre Especial de Treball Ilersis. La intraestructura i la capacitat de resposta immediata ens permet donar solucions preventives i correctives en el manteniment del mobiliari urbà. Serveis a mida amb solucions ràpides i eficients.
Els manteniments regulars, a més de perllongar la vida útil de l’equipament, reforça la bona imatge, preserva els nivells de seguretat i augmenta el benestar.

MANTENIMENT DEL MOBILIARI URBÀ

MANTENIMENT PERSONALITZAT

Pressupostos ajustats
a la teva mida

CET DE MANTENIMENT DE MOBILIARI PÚBLIC

Empresa de serveis per ajuntaments

PERSONAL DE MANTENIMENT QUALIFICAT

Certificació de qualitat ISO

SERVEIS DE MANTENIMENT DEL MOBILIARI URBÀ

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D’EQUIPAMENT URBÀ

Manteniment de parcs i jardines: bancs, papereres, sorrals, pèrgoles. CET Ilersis disposa d’un taller de fusteria per a reparacions de mobiliari en espais públics.

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE PARCS INFANTILS

Instal·lació i manteniment de mobiliari urbà infantil: mòduls, gronxadors, rascaculs, motlles.

ASSESSORAMENT TÈCNIC

Assessorament pel compliment de les normes de seguretat d’àrees de jocs infantils (norma UNE-EN 1176-1177). Muntatges a mida per àrees de joc.

Demanan's Pressupost

Consultar la política de privacitat i l'avís legal.

Llei d'Integració Social del Minusvàlid (LLISMI)

Amb el Centre Especial de Treball Ilersis, les empreses i entitats poden fer actuacions d’RSE i es poden acollir als beneficis del compliment de contractació de persones amb discapacitat previstes en l’article 38.1 de la Llei 13/1982 de la LLISMI. La llei és d’obligat compliment per a totes les entitats públiques o privades de més de 50 treballadors.