INSERCIÓ LABORAL

OCUPACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL MITJANÇANT UN TREBALL PRODUCTIU I REMUNERAT

Inserción laboral personas con discapacidad- ILERSIS

Un dels principals objectius d’Ilersis Fundació Privada és la integració laboral i social, plena i personalitzada de persones amb discapacitat psíquica o de col·lectius amb risc d’exclusió social, amb el fi d’assegurar el suport i la continuïtat dins de l’àmbit social d’una entitat amb viabilitat econòmica pròpia que ofereix serveis de qualitat, sostenibles i adaptats a les necessitats dels clients.

El compromís social, la cooperació, la igualtat, la responsabilitat, la integritat i la qualitat són els valors fonamentals que inspiren la tasca social d’Ilersis Fundació Privada.

Inserción laboral - Centro Especial Empleo ILERSIS

Inserción laboral - Empresas ILERSIS