\

Pla d'igualtat

Permet generar, impulsar, garantir i consolidar un sistema estable d’actuació que integri la perspectiva de gènere, fomenti la igualtat d’oportunitats i prevegi una paritat en tots els estaments jeràrquics, sempre en pro del benestar del nostre equip humà.

\

Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe

Prevenció, detecció i actuació davant de l’assetjament sexual, per raó de sexe, per identitat de gènere i orientació sexual amb la finalitat d’eradicar aquesta mena de conducta. 

\

Guia d’ús no sexista de la llengua

Aquesta guia vol ser una eina que faciliti la comunicació. Utilitzar de manera no sexista el llenguatge. És un gest que ens ajudarà a construir un món més just i igualitari. T’ajudem a fer-ho!

\

Decàleg per la prevenció de l'assetjament sexual i per raons de sexe

La infografia de lectura facil, com una eina de sensibilització que recull una declaració de principis de la Fundació Privada Ilersis.