FORMACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

SERVEIS I ACTIVITATS FORMATIVES

Formación especial ILERSIS

La formació és una eina clau per a l’integració de les persones amb discapacitat intel·lectual o amb risc d’exclusió social. L’objectiu és oferir als usuaris una formació adequada a cada tipus de treball, per aquest motiu, periòdicament es realitzen jornades formatives de diferents àmbits, fet que comporta una millora de les habilitats.

El personal tècnic, expert en educació especial i en el seu àmbit professional, també segueix programes de formació contínua per tal d’actualitzar coneixements i per a millorar la qualitat d’atenció.

Formación especial - Jornadas formativas ILERSIS