ÀREA D'ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT

https://www.youtube.com/watch?v=DAPdZIplnl8&feature=youtu.be

ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT

La integració sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual o en risc d’exclusió social

La missió principal de la Fundació Privada ILERSIS abasta des de l’assessorament i suport a les famílies, l’establiment de convenis de col·laboració amb altres entitats o empreses, l’impuls de programes de Responsabilitat Social Empresarial, la generació de nous serveis i projectes relacionats amb la integració social i laboral de les persones necessitades i el proveïment de nous recursos que assegurin la viabilitat futura de l’entitat.

Inserció laboral - ILERSIS

INSERCIÓ LABORAL

Ocupació per a persones amb discapacitat intel·lectual

Habitatges tutelats - ILERSIS

HABITATGES TUTELATS

Servei d’habitatges tutelats i llars residències

Activitats de lleure - ILERSIS

ACTIVITATS DE LLEURE

Programació d’activitats esportives, culturals i de lleure

Formació - ILERSIS

FORMACIÓ

Serveis i activitats formatives

INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Fundació tutelar Emiliano Astudillo - ILERSIS

FUNDACIÓ TUTELAR EMILIANO ASTUDILLO

La fundació vetlla per garantir la qualitat de vida, entesa com els factors que composen el benestar personal, de les persones que tutela i curatela.

EISHA - ILERSIS

EISHA. EMPRESA D’INSERCIÓ

Prestació de serveis propis d’ILERSIS Fundació Privada. La finalitat primordial és la integració social de persones en situació o risc d’exclusió social.

Agència de col·locació - ILERSIS

ILERSIS. AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ

ILERSIS treballa per a proporcionar una ocupació adequada a les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social.

CET - ILERSIS

ILERSIS. CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

El CET d’ILERSIS proporciona un treball remunerat a persones amb discapacitat intel·lectual o en risc d’exclusió social.