Jardineria integral, mantenimiment y reforestació de espais naturals

Empresa de jardineria – CEE

A partir d’una llarga experiència en el sector de mobiliari urbà, realitzant el manteniment de parcs i jocs infantils per administracions públiques, l’any 2007 el Centre Especial de Treball Ilersis crea una empresa de Jardineria i Medi Ambient per desenvolupar projectes de clients públics i privats. Disposem d’un equip qualificat professionalment per a treballs de jardineria a LLeida oferint un servei puntual i de qualitat així com l’equipament tècnic necessari per a dur a terme tasques de manteniment de piscines, jardins comunitaris, jardins privats, instal·lacions esportives i espais públics.

Reforestació

En Ilersis tenim una gran experiència reforestant muntanyes i espais naturals, comptant amb assessors externs de reconegut prestigi tant a nivell nacional com a nivell internacional.

Jardineria y medi ambient amb valors socials

Pressupost de jardineria

Pressupostos de jardineria

Pressupostos personalitzats pel manteniment de parcs i jardins

Empresa de jardineria a Lleida

Empresa de jardineria

Solidaritat i professionalitat

Jardiners a Lleida

Jardiners a Lleida

Empresa amb certificació de qualitat ISO

Les nostres especialitats en jardineria

CEE de jardineria integral

Jardineria integral

Som especialistes en el disseny d’espais enjardinats. Des de la creació d’un projecte privat a un espai comunitari o equipament públic.

Jardineria integral a Lleida

Manteniment de zones esportives i espais públics

Oferim acurats serveis de manteniment de parcs i jardins per a la perfecta conservació d’espais comunitaris i públics. Un servei integral a través d’un sol interlocutor amb recursos, equipaments i un equip de jardiners professionals.

Treballs de jardineria per a obra pública

Al CEE Ilersis realitzem tot tipus de treballs de jardineria per a empreses i administracions públiques entre els quals podem destacar:

  • Reforestació: Plantar arbres en zones muntanyoses per a la repoblació de zones podades o arrasades per desastres naturals
  • Manteniment de zones arbrades des del sembrat dels planter a la poda anual, passant per la instal·lació dels sistemes de reg o l’aplicació dels tractaments fitosanitaris pertinents.
  • Manteniment de zones de palmeres: Oferint un servei similar al manteniment de zones d’arbres, però fent especial èmfasi en els tractaments específics per a la prevenció de les malalties i plagues de la palmera com el fong de la podridura rosa de les palmeres, el morrut, aranya roja, aranya blanca o el trepant.
  • Manteniment de masses d’arbustos: Oferint un servei integral, que va des del plantat de l’arbust al manteniment anual, passant per tot el cicle de jardineria de manteniment anual.
  • Instal·lació i manteniment de zones de reg, oferint sistemes per a l’optimització dels consums d’aigua per optimitzar la despesa del reg.
  • Instal·lació i manteniment de parcs i zones infantils: Instal·lació de sorrals i paviments absorbents que evitin les lesions greus, mobiliari urbà, inspecció periòdica, manteniment i reparació dels elements deteriorats per l’ús o el pas del temps.
  • Tractaments fitosanitaris realitzats per personal acreditat amb el carnet CAIB
  • Enjardinament de rotondes: Plantar l’ecosistema de la rotonda, incloent parterres si fos necessari, així com tots els mecanismes necessaris per al seu manteniment com el sistema de reg, bombeig d’aigua, etc.
  • Enjardinament de mitjanes en via pública: Incloent la col·locació de plantes i arbustos rústics o decoratius adaptats a un mitjà tan agressiu com els marges de les carreteres
  • Neteja i desbrossament de marges de vies públiques: Netejar i desbrossar els marges de les carreteres i autopistes és essencial per a la seguretat del trànsit. Per això comptem amb el personal i la maquinària adequada a les característiques tan exigents d’aquest tipus d’actuacions.

Serveis de jardineria

Centre Especial de Treball de jardineria Lleida

Obres de jardineria

Jardineria para rotondes, medianes, instal·lacions de gespa natural, eco-jardins amb graves ornamentals, plantació, composicions florals…

Instalacions de rec per a jardins

Instal·lacions de reg

Sistema de reg automatitzat, instal·lació d’un programador, electrovàlvules, filtres, reguladors, distribució de les conduccions amb turbines, difussors o tuberies amb goter.

Centre Especial de Treball - Manteniment integral de jardineria

Manteniment integral de jardineria

Tot tipus de manteniment de jardins. Tallar gespa, retallada de bardisses i arbustives, esporga de material vegetal, tractaments fitosanitaris, abonat de terra, parterres florals i control de reg.

Empresa de manteniment de cementiris i ermites

Manteniment de cementiris i ermites

Manteniments de tot el recinte del cementiri i posta a punt durant el mes d’octubre. Visita diària durant els dies pròxims a Tots Sants. Posta a punt de les zones enjardinades de recintes en ermites. Neteja de la zona després de celebracions o festivitats.

Instalació de gespa tepes i gespa artificial

Gespa artificial i fusta tratada

Col·locació de gespa artificial i d’elements de fusta natural o reciclada (entarimats, pèrgoles, gelosies, jardineres). Manteniment de camps de gespa artificial: l’encoixinament del terreny i l’estat visual inicial.

Empresa de manteniment de piscines i jardins a Lleida

Manteniment de recintes enjardinats i piscines

Control químic de l’aigua (pH, clor), passada de neteja fons i xarxa superficial. Revisió de filtres. Revisions diàries. Visites diàries temporada d’estiu. Manteniment de la gespa i vegetació existent. Posta a punt abans de l’inici de la temporada.

Alguns dels nostres jardins

La Llotja de Lleida

jardineria-exemple1Plantació de palmeres de 4 a 8m d’alçada. Realització de jardineres terrassa exterior coberta amb planta tapitzant i enfiladissa.

Plaça Roca Lletjós. Lleida

jardineria-exemple2Moviments de terra, col·locació de malla anti-herbes, reg, plantació d’arbustiva, escampada de grava ornamental i jocs infantils.

Jardineres C/Roda Isàbena. Lleida

jardineria-exemple3Plantació d’arbres, arbustives i realització del reg a goter. Aportació de mulch per recobrir les zones plantades.

Demanan's Pressupost

Consultar la política de privacitat i l'avís legal.

Llei d'Integració Social del Minusvàlid (LLISMI)

Amb el Centre Especial de Treball Ilersis, les empreses i entitats poden fer actuacions d’RSE i es poden acollir als beneficis del compliment de contractació de persones amb discapacitat previstes en l’article 38.1 de la Llei 13/1982 de la LLISMI. La llei és d’obligat compliment per a totes les entitats públiques o privades de més de 50 treballadors.