Empresa de senyalització vial

ILERSIS Senyalització Vial és una de les empreses de senyalització vial de Lleida. La seva activitat empresarial consta de pintura i seguretat vial en totes les seves vessants: senyalitzacions, abalisaments, pintat i repintat horitzontal i vertical. L’activitat s’inicia el 2010 la qual cosa ha permès adquirir la capacitat i l’experiència suficient per poder desenvolupar tot tipus de treballs de pintura vial. Centre Especial de Treball Ilersis.

ESPECIALITATS EN SENYALITZACIÓ VIAL

PINTURA VIAL

Serveis de pintura per senyalització vial horitzontal o vertical. Senyalització per l’empresa privada o les administracions.

MANTENIMENT DE ROTONDES I CUNETES

Som conscients de la importància de la senyalització en la seguretat de la via pública.

ELS NOSTRES SERVEIS DE SENYALITZACIÓ VIAL

PINTURA HORITZONTAL

Senyalització vial horitzontal: pàrquings, camps poliesportius, tancaments perimetrals, guals.

PINTURA VERTICAL

Semàfors, armaris quadres elèctrics, panells publicitaris.

SENYALITZACIONS VIALS

Senyalètica vial horitzontal en carrers, pàrquings i abalisaments.

Demanan's Pressupost

Consultar la política de privacitat i l'avís legal.

Llei d'Integració Social del Minusvàlid (LLISMI)

Amb el Centre Especial de Treball Ilersis, les empreses i entitats poden fer actuacions d’RSE i es poden acollir als beneficis del compliment de contractació de persones amb discapacitat previstes en l’article 38.1 de la Llei 13/1982 de la LLISMI. La llei és d’obligat compliment per a totes les entitats públiques o privades de més de 50 treballadors.