ILERSIS Fundació Privada ha renovat recentment la certificació ISO 14001: 2015 de Gestió Ambiental i ISO 9001: 2015 de Gestió de Qualitat. Durant tres dies, 3 auditors de TUV Rheinland van avaluar el sistema de gestió integrat i l’adaptació que ha realitzat la nostre entitat a la nova versió de les normes ISO publicada al 2015.

La ISO 9001 té com a objecte gestionar de manera eficient la qualitat de l’organització a través de la gestió de processos, la millora contínua i la satisfacció dels clients. Per la seva banda, la ISO 14001 permet a l’entitat donar resposta a les exigències mediambientals dels nostres clients i de la societat en general, mitjançant una sèrie d’eines que ens faciliten l’optimització de recursos i residus, l’anàlisi i reducció del nostre impacte ambiental i els riscos associats a emergències o accidents.

La nova versió de la norma té un enfocament més predictiu, ja que obliga a ILERSIS a reflexionar sobre el context en el que desenvolupem la nostra activitat i a identificar les nostres parts interessades amb l’objectiu d’analitzar els possibles riscos de cada procés. D’aquesta manera, es prenen mesures per minimitzar l’efecte dels riscos abans que ocorrin i així es millora la nostra capacitat de resposta davant d’una incidència i, per tant, la satisfacció dels nostres clients.

https://www.certipedia.com/quality_marks/9105078762?locale=es