La distinció reconeix actuacions i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental i s’alinea dins els ODS que es promouen des d’Ilersis.

La Fundació Privada Ilersis ha rebut el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA) per als productes de fusta estàndard i les peces de fusta per a jocs. D’aquesta manera, Ilersis ha esdevingut la primera empresa catalana en aconseguir el distintiu en la categoria d’envasos i embalatges de fusta. Ilersis va rebre la distinció el passat 6 d’octubre.

El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és un sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent. Les caixes i articles de fusta reconeguts es fabriquen amb fusta PEFC certificada, mitjançant processos altament eficients, i aplicant polítiques de minimització de residus.

D’aquesta manera, Ilersis es compromet amb el planeta i contribueix a assolir el punt 12 dels  Objectius de Desenvolupament Sostenible, consistent en garantir un consum responsable, amb models de consum i producció sostenibles, i s’afegeix a altres punts dels ODS que des d’Ilersis ja s’estan promovent, com ara el 5 (igualtat de gènere: aconseguir la igualtat de gènere a través de l’enfortiment de dones adultes i joves) i el 8 (treball digne i creixement econòmic: promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones).