973 22 17 88

Primer comunicat oficial de la Fundació Privada Ilersis a totes les famílies, treballadores i personal vinculat

Donada la situació d’alerta i de contenció adoptada pel Govern de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Lleida, que entre altres mesures, figura tancar tots els centres educatius i llars de jubilats, la Fundacio Privada Ilersis, considerant la vulnerabilitat del col·lectiu amb qui treballem, fetes les corresponents consultes a les famílies, tutores i a tot el personal en plantilla, per acord de majoria absoluta i amb el vist-i-plau del Patronat, s’ha pres l’acord de implantar les següents mesures:

1. Suspendre totes les accions grupals i formatives fins al dia 27 de març.

2. Suspendre l’activitat pròpia del Centre Ocupacional fins al 27 de març.

3. Suspendre totes les activitats de lleure desenvolupades grupalment en entorns de risc.

4. Tancament per vacances de totes les àrees del Centre Especial de Treball, deixant els serveis mínim requerits, fins al 27 de març.

5. Garantir el bon funcionament dels Serveis de Llars Residència i PSAPLL durant les 24 hores del dia.

6. Aplicar mesures que garanteixen l’abastiment de medicaments, productes farmacèutics i de consum, propis de les necessitats dels serveis d’habitatge i de les persones que des del seu domicili, en puguin tenir la necessitat.

7. Limitar les visites als serveis de llars residència i donar acompliment a les mesures establertes de control d’accés.

8. Decidir l’obligatorietat de comunicar el diagnòstic de qualsevol persona afectada per coronavirus, inclosos tots els familiars relacionats amb Ilersis.

9. Continuar amb l’aplicació i augment si s’escau de totes les mesures de neteja i higiene previstes i recomanades, així com l’ús dels productes específics de desinfecció en tots els establiments d’ Ilersis.

Al marge de totes aquestes mesures, s’han establert un seguit de serveis mínims per a tots el departaments d’Ilersis garantint la informació i comunicació a tots nivells.

En la mesura en que es tingui coneixement de noves instruccions i valorades noves mesures, els hi comunicarem.

Teresa Benet Balagueró
Gerent Fundació Privada ILERSIS