Durant el mes d’abril Fundació Privada Ilersis ha renovat el certificat PEFC de cadena de custòdia de la fusta, que assegura la traçabilitat de la fusta des del bosc fins el consumidor final.

La certificació PEFC és un dels requeriments que ILERSIS aplica per garantir la compra verda dels seus productes fustaners, pel que contribueix al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), la norma ISO 14001 de Medi Ambient i les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa.

Els requisits de les normes de PEFC són els següents:

  • Protecció de les àrees forestals d’importància ecològica
  • Millora de la diversitat biològica
  • Respecte als boscos
  • Respecte als drets dels treballadors i la població local
  • Promoció de la participació pública.

I es relacionen directament amb els següents objectius de desenvolupament sostenibles:

  • ODS 5 – Igualtat de gènere
  • ODS 11 – Ciutats i comunitats sostenibles
  • ODS 12 – Producció i consum responsables
  • ODS 13 – Acció pel clima
  • ODS 15 – Vida d’ecosistemes terrestres