En els darrers mesos, hem culminat un projecte d’ecodisseny subvencionat per l’Agència de Residus de Catalunya. Es tracta d’una millora en el procés de laminat de fusta amb serra alternativa, que permet realitzar un aprofitament més eficient de la matèria primera, alhora que redueix la generació de residus i substitueix una part del tauler contraxapat per fusta massissa. Al seu torn, els articles fabricats pesen menys, pel que es redueix també l’emissió de contaminants al realitzar el transport fins al client final. El projecte s’ha dissenyat aplicant criteris d’economia circular, incidint positivament sobre diferents fases del cicle de vida dels articles fabricats.

                                                      

El projecte ha permès reduir en un 10% el residu de fusta i en un 33% la petjada de carboni associada al transport d’aquest residu, contribuint a la consecució de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 12: Garantir models de consum i producció sostenibles.