L’àrea de jardineria de la Fundació Privada Ilersis s’ha especialitzat en endoteràpia vegetal, un sistema de control de plagues i malalties que consisteix a injectar els productes fitosanitaris o combinats de nutrients directament al sistema vascular de les plantes.

A diferència dels tractaments tradicionals que s’apliquen per polvorització amb la dispersió de productes químics, l’endoteràpia vegetal permet introduir el producte directament a l’arbre i controlar les plagues i malalties de forma eficaç. D’aquesta manera, s’evita l’exposició a pesticides i és un mètode totalment segur per a la salut de les persones i els animals.

Així mateix, l’endoteràpia vegetal és sostenible, no contamina el medi ambient i no necessita aigua per a la seva aplicació.

Amb la implantació d’aquesta nova tècnica, Ilersis contribueix a la preservació i manteniment de jardins i espais verds i ho fa de manera respectuosa amb la natura, el medi ambient i les persones.