Durant el 2021, la Fundació Privada Ilersis ha posat en marxa diversos programes centrats en la salut, el benestar emocional i el foment de les relacions interpersonals que han ajudat una setantena de persones.

Alguns dels programes més destacats que s’han dut a terme, en gran part a través de sessions individuals, han estat la rehabilitació física i motriu, el suport en l’àmbit de la Logopèdia i la pràctica de les arts escèniques com a mitjà d’expressió emocional.

Així mateix, l’entitat també ha desenvolupat el projecte Gradior. Es tracta d’una metodologia innovadora de detecció de dèficits funcionals que, mitjançant programes d’entrenament, ha ajudat a la rehabilitació i millora de les funcions cognitives de persones amb necessitats específiques.

La Diputació de Lleida ha participat amb el finançament d’aquests projectes.