973 22 17 88

ILERSIS Fundació Privada ha rebut 1.500 euros de la Fundació Ibercaja per poder tirar endavant el projecte ‘Nova mirada a la Discapacitat‘, una ambiciosa iniciativa que busca crear un espai per a les persones amb discapacitat, en el qual puguin disposar de mitjans audiovisuals i recursos informàtics adaptats. Un equipament per gravar i editar vídeos, realitzar entrevistes i crear material audiovisual, amb l’objectiu final d’oferir a la societat una imatge renovada de la discapacitat.

Es tracta d’un projecte transversal i inclusiu, que ofereix moltes possibilitats, tant a les persones amb discapacitat, com a la societat en general. En aquest sentit, el nou espai permetrà: augmentar l’autoestima de les persones amb discapacitat i difondre una nova imatge que potenciï les seves capacitats; col·laborar amb empreses i entitats; i un millor impacte socials a les xarxes socials i als mitjans de comunicació, amb una visió molt més positiva de la discapacitat.