Què és la Llei General de Discapacitat?

 

La Llei General de Persones amb Discapacitat (LGD) és una normativa d’àmbit nacional (RDL 1/2013, de 29 de novembre) preveu que totes les empreses de 50 o més treballadors han de reservar el 2% dels llocs de treball per a persones amb discapacitat. Tanmateix, si les empreses es veuen en la impossibilitat de contractar aquest nombre de persones, ja sigui perquè no les troben al mercat o perquè no responen a les necessitats de l’empresa, es podran prendre mesures alternatives.

 

Mesures alternatives

 

Oferim tres vies per les quals, podrem aconseguir-ho i t’ajudarem a complir amb les obligacions que marca per a l’empresa la Llei General del Discapacitat.
Per cada mesura alternativa existeixen unes quanties que han de complir-se per cada persona treballadora no contractada directament. En el cas d’optar per la contractació dels serveis d’un Centre Especial de Treball, l’import anual de dita contractació ha d’ésser, almenys, tres vegades IPREM (l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) anual per cada treballador/a amb discapacitat no contractat en virtut del 2% de reserva.

Contractació de serveis

Establir un contracte amb un centre especial de treball, per al subministrament de productes de BO de Shalom o packaging de fusta o la prestació de serveis com jardinería, neteja, etc., fins a un import igual, com a mínim, a 3 vegades l’IPREM.
Cálcul: 3 X IMPREM 23.725,8 €/any

Donació i patrocini

Realització de donacions i d’accions de patrocini (sempre monetàries) a la Fundació Privada Ilersis per afavori la formació professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació en favor de les persones amb discapacitat.

Cálcul: 1,5 X IMPREM 11.862,9 €/any

Contractació de persones

Enclavaments: cerquem i seleccionem perfils professionals de persones amb discapacitat a través de l’equip d’inserció que tutela tot el procés i, en el cas de contractació, assessorem a l’empresa per tal d’acollir-se als beneficis que atorga el compliment de la LGD

Cálcul: 3 X IMPREM 23.725,8 €/any