Presentem la memòria 2020 de la Fundació Privada Ilersis, un compendi on trobaràs l’activitat, les trobades, els reptes assolits i les visites més rellevants d’un any farcit de reptes.

Un any en què, pel que fa al suport a les persones, es van tornar a atendre qüestions relacionades amb l’habitatge, el suport diürn, la participació comunitària, l’àrea laboral i la formació i la inserció, mentre que en el capítol de la integració laboral es va comptar amb treballadors en manipulats, jardineria, reciclatge, neteja, fusteria, consergeria, manteniment de mobiliari urbà, comerç i restauració, sense oblidar la feina feta en suport transversal i suport social.

La declaració de l’estat d’alarma per pandèmia de Covid-19, al març de l’any passat, i el posterior confinament no van suposar una aturada en la tasca de la Fundació Privada Ilersis. Un desafiament amb el qual encara estem immersos i que ha significat tot un repte per als nostres professionals.

Amb un compliment rigorós i exhaustiu de tots els protocols de seguretat l’objectiu va ser vetllar per l’entorn laboral, fomentar el teletreball i proporcionar escalf, suport i informació a les persones, tot plegat coordinat a través del comitè d’emergència que es va crear, i que va centrar tots els seus esforços en garantir la salut de les persones ateses evitant el contagi.

Cal remarcar que, malgrat tot el trasbals que va suposar la pandèmia ­–i que encara avui patim­–, la Fundació Ilersis va aconseguir recuperar l’activitat dels serveis d’atenció diürna al 90%, oferint atenció en aquest apartat a 109 persones; formació i inserció activa a 256 persones, donant suport i promoció laboral a altres 86, mentre que es va facilitar que 72 persones fessin vida independent. Es va treballar amb 21 persones que estaven en risc d’exclusió social i se’n va tutelar altres 21, per un total de 565 suports personalitzats.

Tampoc podem oblidar que es va comptar amb 242 contractes laborals, dels quals el 42% van correspondre a persones amb discapacitat. D’aquests, 173 van ser per a activitats productives, 54 per a suport i serveis a les persones, 13 a serveis generals i 2 a direcció. La xifra global va suposar, a més, un increment de les contractacions del 65% respecte al 2010.

En aquest sentit, Ilersis va refermar la seva línia d’aplicació i manteniment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en tres direccions: qualitat i medi ambient, producció i suports personalitzats.

De la mateixa manera, es va aconseguir endegar el projecte Ilersis Futur, un nou complex que inclourà, entre d’altres dependències, el Centre Especial de Treball, amb la qual cosa Ilersis podrà incrementar i millorar les activitats productives i d’atenció a les persones, com també mantenir i crear llocs de treball per a persones amb discapacitat.

Tot això i molt més al detall, en la nostra Memòria 2020.