La Fundació Ilersis ha engegat una iniciativa innovadora per oferir suport a les persones en el seu entorn natural, atenent especialment les necessitats derivades de l’envelliment. Aquest projecte pretén donar resposta a la decisió personal i familiar de viure a casa, assegurant una vida digna i autònoma a les seves llars.

Objectius i principis del projecte

L’objectiu principal és proporcionar un suport integral que permeti a les persones grans viure de manera independent i digna a les seves pròpies llars. Així mateix, busca contribuir a la transformació social, millorar els serveis existents i promoure la participació en activitats comunitàries. Un altre objectiu és fomentar la inclusió i la interacció social.

Per aconseguir-ho, el projecte es basa en tres principis fonamentals. En primer lloc, el principi d’apoderament: Fomentar l’autonomia personal. En segon lloc, el dret a viure de forma independent per garantir que les persones puguin romandre a les seves llars. Finalment, la participació en la comunitat. Es busca promoure la inclusió social i la participació activa en la vida comunitària.

D’altra banda, les activitats i serveis inclosos en aquest projecte són diversos i complets:

  • Visites i seguiments mèdics: Atenció sanitària continuada per garantir el benestar físic.
  • Gestió farmacològica: Supervisió i administració de la medicació necessària.
  • Vetlles hospitalàries: Suport en cas d’hospitalització.
  • Atenció domiciliària: Inclou neteja de la llar, suport en la cura personal i assistència en l’alimentació.
  • Gestió de tràmits administratius: Acompanyament en la realització de tràmits burocràtics.

Aquest projecte es fonamenta en valors com el benestar emocional, les relacions interpersonals, el benestar material o el desenvolupament personal. També treballa l’autodeterminació, els drets i la inclusió social. Des de gener de 2021, les activitats del projecte s’han establert com a suports permanents, adaptant-se a les necessitats i demandes de les persones, així com al vincle existent entre la persona, la família i l’entitat.

Amb aquesta iniciativa, la Fundació Ilersis reafirma el seu compromís social i continua la seva labor per aconseguir una vida millor per a tots els nostres usuaris i les seves famílies.

Aquest projecte ha estat finançat dins de la convocatòria ordinària de subvencions per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, durant els anys 2022 i 2023.

departament de drets socials