El SIOAS és un Servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la inserció, adreçat a persones amb discapacitat o amb trastorns de la salut mental.

Requisits

 • Tenir reconegut/da un grau de discapacitat igual o superior al 33%
 • Ser demandant d’ocupació no ocupat/da inscrit/a al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Ser treballador/a en actiu en empreses del mercat ordinari que es troba en fase de seguiment a la inserció o treball amb suport.

Quines accions contempla?

 •  Tutories individualitzades d’orientació i definició d’interessos professionals i planificació de l’itinerari d’inserció.
 • Orientació, informació i suport en la recerca de feina.
 • Acompanyament en l’itinerari formatiu.
 • Formació en competències clau.
 • Formació en competències transversals.
 • Seguiment posterior a la inserció.
 • Suport al manteniment del lloc de treball.
 • Pràctiques no laborals.
 • Intermediació amb empreses.

Com ho fem?

A través de tallers, organitzats en diferents blocs, en funció de les necessitats de cada persona

 • Orientació: Interessos, competències personals, diagnòstic d’ocupabilitat…
 • Recerca de Feina
 • Accions de desenvolupament personal (competències transversals)
 • Formació : Competències TIC, instrumentals bàsiques…
 • Formació tècnica professionals: Carretoner, atenció al client, manipulació d’aliments…
 • Pràctiques no laborals en empreses

Aquest projecte està subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball, i és objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu.

Logo Cofinançat per la Unió Europea