Durant l’any 2022, Ilersis ha desenvolupat una nova actuació de promoció de la igualtat en el si de l’entitat amb la col·laboració de la Diputació de Lleida. Cinc persones s’han format com a agents d’igualtat, amb la funció principal d’impulsar el progrés i l’expansió de la igualtat d’oportunitats i de gènere a ILERSIS. Contribuiran a la implantació i l’avaluació de les actuacions i polítiques encaminades a consolidar la igualtat d’oportunitats i de tracte entre homes i dones de l’entitat.

L’actuació es desenvolupa en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), i es relaciona de manera directa amb l’ODS 5 d’igualtat de gènere.