973 22 17 88

Jardineria integral, mantenimiment y reforestació de espais naturals

Empresa de jardineria – CEE

A partir d’una llarga experiència en el sector de mobiliari urbà, realitzant el manteniment de parcs i jocs infantils per administracions públiques, l’any 2007 el Centre Especial de Treball Ilersis crea una empresa de Jardineria i Medi Ambient per desenvolupar projectes de clients públics i privats. Disposem d’un equip qualificat professionalment per a treballs de jardineria a LLeida oferint un servei puntual i de qualitat així com l’equipament tècnic necessari per a dur a terme tasques de manteniment de piscines, jardins comunitaris, jardins privats, instal·lacions esportives i espais públics.

Reforestació

En Ilersis tenim una gran experiència reforestant muntanyes i espais naturals, comptant amb assessors externs de reconegut prestigi tant a nivell nacional com a nivell internacional.

Jardineria y medi ambient amb valors socials

Pressupostos de jardineria

Pressupostos personalitzats pel manteniment de parcs i jardins

Empresa de jardineria

Solidaritat i professionalitat

Jardiners a Lleida

Empresa amb certificació de qualitat ISO

Les nostres especialitats en jardineria

Jardineria integral

Som especialistes en el disseny d’espais enjardinats. Des de la creació d’un projecte privat a un espai comunitari o equipament públic.

Manteniment de zones esportives i espais públics

Oferim acurats serveis de manteniment de parcs i jardins per a la perfecta conservació d’espais comunitaris i públics. Un servei integral a través d’un sol interlocutor amb recursos, equipaments i un equip de jardiners professionals.

Treballs de jardineria per a obra pública

Al CEE Ilersis realitzem tot tipus de treballs de jardineria per a empreses i administracions públiques entre els quals podem destacar:

  • Reforestació: Plantar arbres en zones muntanyoses per a la repoblació de zones podades o arrasades per desastres naturals
  • Manteniment de zones arbrades des del sembrat dels planter a la poda anual, passant per la instal·lació dels sistemes de reg o l’aplicació dels tractaments fitosanitaris pertinents.
  • Manteniment de zones de palmeres: Oferint un servei similar al manteniment de zones d’arbres, però fent especial èmfasi en els tractaments específics per a la prevenció de les malalties i plagues de la palmera com el fong de la podridura rosa de les palmeres, el morrut, aranya roja, aranya blanca o el trepant.
  • Manteniment de masses d’arbustos: Oferint un servei integral, que va des del plantat de l’arbust al manteniment anual, passant per tot el cicle de jardineria de manteniment anual.
  • Instal·lació i manteniment de zones de reg, oferint sistemes per a l’optimització dels consums d’aigua per optimitzar la despesa del reg.
  • Instal·lació i manteniment de parcs i zones infantils: Instal·lació de sorrals i paviments absorbents que evitin les lesions greus, mobiliari urbà, inspecció periòdica, manteniment i reparació dels elements deteriorats per l’ús o el pas del temps.
  • Tractaments fitosanitaris realitzats per personal acreditat amb el carnet CAIB
  • Enjardinament de rotondes: Plantar l’ecosistema de la rotonda, incloent parterres si fos necessari, així com tots els mecanismes necessaris per al seu manteniment com el sistema de reg, bombeig d’aigua, etc.
  • Enjardinament de mitjanes en via pública: Incloent la col·locació de plantes i arbustos rústics o decoratius adaptats a un mitjà tan agressiu com els marges de les carreteres
  • Neteja i desbrossament de marges de vies públiques: Netejar i desbrossar els marges de les carreteres i autopistes és essencial per a la seguretat del trànsit. Per això comptem amb el personal i la maquinària adequada a les característiques tan exigents d’aquest tipus d’actuacions.

Serveis de jardineria

Obres jardineria - Serveis ILERSIS

Obres de jardineria

Jardineria para rotondes, medianes, instal·lacions de gespa natural, eco-jardins amb graves ornamentals, plantació, composicions florals…

Instal·lacions de reg

Sistema de reg automatitzat, instal·lació d’un programador, electrovàlvules, filtres, reguladors, distribució de les conduccions amb turbines, difussors o tuberies amb goter.

Manteniment integral de jardineria

Tot tipus de manteniment de jardins. Tallar gespa, retallada de bardisses i arbustives, esporga de material vegetal, tractaments fitosanitaris, abonat de terra, parterres florals i control de reg.

Manteniment de cementiri i ermites

Manteniments de tot el recinte del cementiri i posta a punt durant el mes d’octubre. Visita diària durant els dies pròxims a Tots Sants. Posta a punt de les zones enjardinades de recintes en ermites. Neteja de la zona després de celebracions o festivitats.

Gespa artificial i fusta tratada

Col·locació de gespa artificial i d’elements de fusta natural o reciclada (entarimats, pèrgoles, gelosies, jardineres). Manteniment de camps de gespa artificial: l’encoixinament del terreny i l’estat visual inicial.

Manteniment de recintes enjardinats i piscines

Control químic de l’aigua (pH, clor), passada de neteja fons i xarxa superficial. Revisió de filtres. Revisions diàries. Visites diàries temporada d’estiu. Manteniment de la gespa i vegetació existent. Posta a punt abans de l’inici de la temporada.

Alguns dels nostres jardins

La Llotja de Lleida

jardineria-exemple1Plantació de palmeres de 4 a 8m d’alçada. Realització de jardineres terrassa exterior coberta amb planta tapitzant i enfiladissa.

Plaça Roca Lletjós. Lleida

jardineria-exemple2Moviments de terra, col·locació de malla anti-herbes, reg, plantació d’arbustiva, escampada de grava ornamental i jocs infantils.

Jardineres C/Roda Isàbena. Lleida

jardineria-exemple3Plantació d’arbres, arbustives i realització del reg a goter. Aportació de mulch per recobrir les zones plantades.

Demanan's Pressupost

Consultar la política de privacitat i l'avís legal.


Llei d'Integració Social del Minusvàlid (LLISMI)

Amb el Centre Especial de Treball Ilersis, les empreses i entitats poden fer actuacions d’RSE i es poden acollir als beneficis del compliment de contractació de persones amb discapacitat previstes en l’article 38.1 de la Llei 13/1982 de la LLISMI. La llei és d’obligat compliment per a totes les entitats públiques o privades de més de 50 treballadors.

Conèixer més sobre LLISMI